Linki

Kalendarz

<< Lipiec 2020 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarze.

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Informacja dla klientw OPS w zwizku z RODO.

Informacja dla klientw OPS w zwizku z RODO.

Zosta liderem ZLACHETNEJ PACZKI

Zosta liderem ZLACHETNEJ PACZKI

Informacja

InformacjaUprzejmie informujemy, e w dniu 30 marca 2018 r. (pitek)
Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Lwwku lskim bdzie czynny do godziny 12:00.

Przepraszamy za niedogodnoci i yczymy Wesoych wit!

Pomoc ywnosciowa

Pomoc ywnosciowaMGOPS w Lwwku laskim informuje, e dnia 20 marca 2018r. o godzinie 9.00 bd wydawane jabka w budynku po byej mleczarni (ul. Widokowa). Pomoc ywnociowa organizowana jest przez Europejsk Fundacj Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna Pomoc" w Jeleniej Grze.

Stypendia dla dzieci w cikim stanie klinicznym - nabr wnioskw 2018

Stypendia dla dzieci w cikim stanie klinicznym - nabr wnioskw 2018

Jak opiekowa si osob starsz w domu?

Jak opiekowa si osob starsz w domu? Dolnolski Orodek Polityki Spoecznej w ramach zada sucych przeciwdziaaniu negatywnym skutkom przemian demograficznych a szczeglnie procesowi starzeniu si spoeczestwa organizuje jednodniowe 4-godzinne bezpatne szkolenie w ramach Programu „NESTOR”. W zwizku z powyszym Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Lwwku lskim zaprasza osoby chtne do udziau w szkoleniu „Jak opiekowa si osob starsz w domu?”.
Szkolenie skierowane jest do osb, najczciej czonkw rodziny, ale rwnie ssiadw czy przyjaci, ktrzy sprawuj opiek nad niesamodzieln osob starsz, wymagajc staego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Szkolenie skupia si na praktycznych aspektach opieki nad seniorami.
Ramowy program szkolenia obejmuje nastpujce zagadnienia:
• Fizjologiczne starzenie si organizmu czowieka ( zmiany fizyczne, psychiczne i umysowe zwizane z wiekiem, w zakresie ukadu pokarmowego, sposoby rozpoznawania pierwszych objaww choroby np. zaburze pamici, depresji, itp. )
• Gwne problemy zwizane z zapewnieniem osobom starszym opieki w domu oraz sposoby ich rozwizania/ zapobiegania im z uwzgldnieniem rodzaju niepenosprawnoci ( fizyczna, umysowa- zaburzenia psychiczne , zaburzenia pamici, itp.)
• Metody skutecznej pielgnacji (zagadnienia zwizane z dbaniem o higien osobist, karmieniem, pomoc w przemieszczaniu si ) i dbanie o diet osb niesamodzielnych
• Aranacja przestrzeni w domu stosowanie do potrzeb niesamodzielnej osoby starszej
z uwzgldnieniem rodzaju niesprawnoci
• Zasady opieki nad osob z zaburzeniami o charakterze otpiennym (symptomy, typowe zachowania- moliwoci reagowania, podstawowe zasady opieki, tworzenie bezpiecznego
i przyjaznego osobie chorej rodowiska, postepowanie w zaawansowanym studium otpienia)
• Metody wspomagajce opiekunw w organizacji dnia osoby niesamodzielnej – w jaki sposb zorganizowa dzie, w jaki sposb umoliwi podopiecznemu codzienn aktywno i kontakty z innymi ludmi, jak wypeni czas osobie niepenosprawnej czy przewlekle chorej
(umoliwienie choremu maksymalnej samodzielnoci). Metody skutecznej komunikacji
z niesamodzieln osob starsz ( utrzymanie kontaktu emocjonalnego)
• Wykorzystanie sprztu wspomagajcego codzienn opiek nad starsz osob niesamodzieln (rodzaje sprztw , ich dostpno na rynku, koszt, itp.)
• Opiekun osoby starszej- skutki psychologiczne i fizyczne dugotrwaej opieki nad bliskim. Istniejce moliwoci uzyskania wsparcia i pomocy dla opiekuna nieformalnego.

Osoby chtne do udziau w powyszym szkoleniu proszone s o kontakt z Miejsko-Gminnym Orodkiem Pomocy Spoecznej w Lwwku lskim ul. Aleja Wojska Polskiego 27 nr tel. 75/ 645-32-32 do dnia 16.02.2018r.

Nabr na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Lwwku lskim

Nabr na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Lwwku lskimKierownik Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Lwwku lski ogasza nabr na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Lwwku lskim - Starszy referent / inspektor ds. wiadcze rodzinnych Tre ogoszenia .

MGOPS w Lwwku lskim poszukuje kandydata do penienia roli opiekuna prawnego osoby cakowicie ubezwasnowolnionej

MGOPS w Lwwku lskim poszukuje kandydata do penienia roli opiekuna prawnego osoby cakowicie ubezwasnowolnionejMiejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Lwwku lskim poszukuje kandydata do penienia roli opiekuna prawnego osoby cakowicie ubezwasnowolnionej zamieszkaej Lwwek lski. Zainteresowane osoby mog zgasza si do MGOPS w Lwwku laskim , Al. Wojska Polskiego 27. Szczegowe informacje w powyszej sprawie mona uzyska pod nr telefonu 75 6453232.

Dnia 2 stycznia 2018r. Orodek bdzie nieczynny.

Dnia 2 stycznia 2018r. Orodek bdzie nieczynny.Uprzejmie informuj, e dzie 2 stycznia 2018r. dla pracownikw tut. Orodka bdzie dniem wolnym od pracy.
W zwizku z powyszym w tym dniu Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Lwwku lskim bdzie nieczynny

INFORMACJA 500+

INFORMACJA 500+Od dnia 15.12.2017r obsuga interesantw wiadcze wychowawczych 500+, wiadcze rodzinnych oraz wiadcze z funduszu alimentacyjnego i stypendiw, odbywa si od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:00.
Prosimy o dostosowanie si do wyznaczonych dni i godzin.

Apel do mieszkacw

Apel do mieszkacwSezon jesienno-zimowy jest okresem szczeglnym z uwagi na wzrost zamarzni osb bezdomnych, samotnych, starszych, niezaradnych yciowo, ktre z przyczyn niezalenych od nich znalazy si w trudnej sytuacji yciowej. Corocznie odnotowane s przypadki nagych zgonw wskutek wychodzenia organizmu, co jest przejawem obojtnoci, wykluczenia spoecznego i braku wsparcia sabszych.

Poza dziaaniami podejmowanymi przez tut. Orodek wsplnie z subami, rwnie wane jest podtrzymywanie wizi midzyludzkich w oparciu o zasad wzajemnej pomocy w rodowisku osb bezdomnych. Dlatego zwracamy si z apelem do mieszkacw Gminy i Miasta Lwwek lski o wiksz solidarno i wzajemna pomoc osobom potrzebujcym wsparcia w tym jake trudnym okresie.
Zauwaone sytuacje z udziaem osb, ktre potrzebuj naszego wsparcia i pomocy mona zgosi do:

Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Lwwku lskim,
al. Wojska Polskiego 27. Tel. 75/645-32-32

Stray Miejskiej, tel. 75/647-78-73

Policji, tel. 75/ 646-72-00 lub 112


Nie bdmy obojtni na los innych ludzi! Pastwa wraliwo oraz szybka i waciwa pomoc moe nie tylko pomc przetrwa zim osobom bdcym w trudnej sytuacji, ale rwnie ocali im ycie!

UWAGA - Dotyczy wypaty wiadczenia wychowawczego 500+

UWAGA - Dotyczy wypaty wiadczenia wychowawczego 500+W zwizku z pocztkiem nowego okresu zasikowego 2017/2018 i du iloci spraw, uprzejmie informujemy, e pierwsza wypata wiadcze za miesic padziernik 2017r, dla osb, ktre odebray decyzj przyznajc w sprawie wiadczenia wychowawczego tj. 500+ nastpi w okresie od 16-stego do 22-go padziernika 2017r.

Rozstrzygnicie konkursu plastycznego "Przemoc w rodzinie - przerwij milczenie"

Rozstrzygnicie konkursu plastycznego "Przemoc w rodzinie - przerwij milczenie"Zesp Interdyscyplinarny w Lwwku lskim zorganizowa dla dzieci i modzie ze szk podstawowych i klas gimnazjalnych z gminy Lwwek lski konkurs plastyczny zwizany z tematem przemocy w rodzinie.
Konkurs jest jednym z punktw konferencji dotyczcej przeciwdziaania przemocy w rodzinie pt.„Przerwij Milczenie”, ktra odbdzie si w dniu 4 padziernika 2017 w Paacu Brunw, objtej patronatem honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Lwwek lski, Prezesa Sdu Rejonowego w Lwwku lskim oraz Dolnolskiego Kuratora Owiaty. Gwnym celem konferencji jest zwrcenie uwagi na problem przemocy w rodzinie, a take na funkcjonowanie lokalnego systemu opierajcego si na wsppracy instytucji dziaajcych w tym obszarze.

Zmiana godzin obsugi interesantw.

Zmiana godzin obsugi interesantw.Od dnia 20 wrzenia 2017r obsuga interesantw wiadcze wychowawczych, wiadcze rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i stypendiw bdzie odbywa si w od wtorku do czwartku w godzinach od 7:00 do 13:00.
Prosimy o ustosunkowanie si do wyznaczonych dni i godzin.

Konferencja dotyczca przeciwdziaania przemocy w rodzinie pt. "Prerwij milczenie"

Pomoc spoecznaZesp Interdyscyplinarny w Lwwku laskim zaprasza na Konferencj dotyczc przeciwdziaania przemocy w rodzinie pt. "Przerwij Milczenie" w dniu 4 padziernika 2017r. roku o godzinie 13.00 w Paacu Brunw.
Wygenerowano w sekund: 0.02
12,992,719 unikalne wizyty