Linki

Kalendarz

<< Maj 2017 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Brak wydarzeń.

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Stypendia o charakterze socjalnym

Stypendia o charakterze socjalnym
UWAGA!!!
15 WRZEŚNIA 2014 R. UPŁYWA TERMIN WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2014/2015.


Wnioski składa się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim; Aleja Wojska Polskiego 27 od 1 września do 15 września 2014 roku w godzinach pracy Ośrodka.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  1. zaświadczenia o dochodach za sierpień 2014r. (wnioskodawców, ich małżonków oraz członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) – m.in. zakład pracy, renta, emerytura (ZUS), itp.
  2. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy podatku rolnego za 2014r.,
  3. oświadczenie o innych stypendiach pobieranych przez członków rodziny,
  4. oświadczenia o wysokości świadczeń rodzinnych pobranych w miesiącu sierpniu 2014r.,
  5. oświadczenie o wysokości alimentów/ zaliczek alimentacyjnych pobranych na rzecz dzieci w miesiącu sierpniu 2014r.,
  6. oświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego pobranego w miesiącu sierpniu 2014r.,
  7. w przypadku osób korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w miesiącu sierpniu 2014r.
  8. w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wystarczy tylko oświadczenie, że w miesiącu sierpniu 2014r. było się osobą bezrobotną – zarejestrowaną w Urzędzie Pracy.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego znajduje się dziale Stypendia socjalne - link


Katra dużej rodziny - uprawnienia

Katra dużej rodziny - uprawnieniaMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląski informuje, że po adresem https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wykaz ulg i zwolnień dla osób posiadających kartę dużej rodziny.

Karta dużej rodziny

Karta dużej rodzinyBurmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że od 16 czerwca 2014r. w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych rozpocznie się nabór wniosków o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY.
Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych w tym rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje bądź bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
Wnioski można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 27 od 16 czerwca br. w godz. od 9.00 do 14.00.
Wniosek może złożyć jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.

Druk wniosku dostępny jest w Ośrodku lub do pobrania na stronie internetowej w dziale "Druki do pobrania" Link

Karta Dużej Rodziny uprawniać będzie członków Rodzin do korzystania z ulg i zwolnień.
Katalog ulg i zwolnień zostanie niezwłocznie podany do wiadomości na naszej stronie po opublikowaniu jego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MPiPS lub rodzina.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w MGOPS bądź pod nr tel. 75 645 32 32.
oraz na stronie ministerstwa Link

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. stypendów szkolnych i funduszu alimentacyjnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. stypendów szkolnych i funduszu alimentacyjnegoInformacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. stypendiów szkolnych i funduszu alimentacyjnego Treść ogłoszenia

Dnia 2 maja 2014r. Ośrodek będzie nieczynny.

Dnia 2 maja 2014r. Ośrodek będzie nieczynny.Uprzejmie informuję, że dzień 2 maja br. dla pracowników tut. Ośrodka będzie dniem wolnym od pracy.
W związku z powyższym w tym dniu Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim będzie nieczynny.

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku ŚląskimLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referenta ds. stypendiów szkolnych i funduszu alimentacyjnego Treść ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku ŚląskimKierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - referent ds. stypendiów szkolnych i funduszu alimentacyjnego Treść ogłoszenia

Dodatkowe świadczenia dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Dodatkowe świadczenia dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnegoRządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - osoby mające w styczniu, lutym lub marcu 2014 r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie.
31 grudnia 2013 r. w Monitorze Polskim opublikowano Uchwałę Nr 230 Rady Ministrów sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dodatek energetyczny.

Dodatek energetyczny.Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim informuje, że od stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie – dodatek energetyczny.
Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany prawomocną decyzją dodatek mieszkaniowy.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. będzie wynosić:

1. 11,36zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
2. 15,77zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
3. 18,93zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim w Dziale Dodatków Mieszkaniowych od 2 stycznia 2014r.
Druki wniosku będą dostępne od 2 stycznia 2014r. w Dziale Dodatków Mieszkaniowych oraz na stronie internetowej Ośrodka.
Wniosek do pobrania
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 75 645 32 37

Informacja w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku

Informacja w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłkuZgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. dotyczącą programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" pomoc w formie posiłku może być przyznana nieodpłatnie dzieciom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj. 684,00 zł. W przypadku przekroczenia kwoty 684,00zł na osobę w rodzinie, dzieci mogą korzystać z posiłku a rodzice ponoszą częściową odpłatność zgodnie z poniższą tabelą:Koszt posiłku szkolnego wynosi: 7,02 zł
Koszt posiłku przedszkolnego wynosi: 6,80 zł

Informacja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Fundusz AlimentacyjnyMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy trwający od 1 października 2013r do 30 września 2014r można pobierać i składać począwszy od dnia 02 września 2013r w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.
Druki można też pobierać z naszej strony internetowej www.mgops.lwowekslaski.pl
Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach osiągniętych w 2012r, jak również zaświadczenia ZUS albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski!!!

Informacja dotyczaca świadczeń rodzinnych

Świadczenia RodzinneMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. można pobierać i składać począwszy od dnia 02 września 2013r w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.
Druki można też pobierać z naszej strony internetowej www.mgops.lwowekslaski.pl
Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach osiągniętych w 2012 r, jak również zaświadczenia ZUS albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012.
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski!!!

Sondaż internetowy z widzami serialu "Głęboka woda"

Sondaż internetowy z widzami serialu "Głęboka woda"Szanowni Państwo!
Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu "Głęboka woda", który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl .
Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut.
Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. "Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu 'Głęboka woda' na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego" realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Z góry dziękujemy!
Wykonawca badania Agrotec Polska

Terminy wypłat

Terminy wypłatInformujemy, że w prawym panelu bocznym naszej strony znajduje się kalendarz na który naniesiono terminy wypłat świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych.
Jednocześnie informujemy, że termin wypłaty oznacza dzień w którym Ośrodek przekaże polecenie przelewu do banku.

ePUAP

ePUAPMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim zachęca do korzystania z usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to portal, na którym jednostki administracji publicznej mogą udostępniać swoje usługi drogą elektroniczną, natomiast obywatele mają możliwość załatwiania spraw urzędowych przez internet, bez wychodzenia z domu, o każdej porze dnia i nocy. Platforma ePUAP to swoisty one-stop-shop, który może pomóc jednostkom administracyjnym w urzeczywistnieniu wizji eadministracji. Urzędy udostępniając usługi poprzez ePUAP wychodzą naprzeciw potrzebom obywateli jak również usprawniają swoją pracę w organizacji.
Wygenerowano w sekund: 0.03
2,710,254 unikalne wizyty