Linki

Kalendarz

<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Brak wydarzeń.

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznejMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2015 r. ulegną zmianie kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł (wzrost o 92 zł)
- dla osoby w rodzinie – 514 zł (wzrost o 58 zł).

Zmianie ulegną także kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
- maksymalna kwota zasiłku stałego – 604 zł (obecnie jest 529 zł – wzrost o 75 zł).

Ponadto od 1 października 2015 r. wzrośnie kwota dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego i wynosić będzie 288 zł (wzrost o 38 zł).

Stypendia o charakterze socjalnym

Stypendia o charakterze socjalnym
UWAGA!!!
15 WRZEŚNIA 2015R. UPŁYWA TERMIN WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2015/2016.


Wnioski składa się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim; Aleja Wojska Polskiego 27 od 1 września do 15 września 2015 roku w godzinach pracy Ośrodka.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 1. zaświadczenia o dochodach za sierpień 2015r. (wnioskodawców, ich małżonków oraz członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) - m.in. zakład pracy, renta, emerytura (ZUS), itp.
 2. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy podatku rolnego za 2015r.,
 3. oświadczenie o innych stypendiach pobieranych przez członków rodziny,
 4. oświadczenia o wysokości świadczeń rodzinnych pobranych w miesiącu sierpniu 2015r.,
 5. oświadczenie o wysokości alimentów/ zaliczek alimentacyjnych pobranych na rzecz dzieci w miesiącu sierpniu 2015r.,
 6. oświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego pobranego w miesiącu sierpniu 2015r.,
 7. w przypadku osób korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w miesiącu sierpniu 2015r.
 8. w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wystarczy tylko oświadczenie, że w miesiącu sierpniu 2015r. było się osobą bezrobotną - zarejestrowaną w Urzędzie Pracy.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego znajduje się dziale Stypendia socjalne - link

Pomoc dla pogorzelców

Pomoc dla pogorzelcówSzanowni Państwo!

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim zwraca się z wielką prośbą o pomoc dla pogorzelców.
W nocy 12 sierpnia 2015r. w miejscowości Lwówek Śląski (dawne Płakowice) doszło do pożaru budynku mieszkalnego. W wyniku pożaru ogień pochłonął dobytek całego życia 3-osobowej rodziny.
Na skutek tragicznego zdarzenia na szczęście nikt nie ucierpiał jednak dom nie nadaje się do zamieszkania. Rodzina zamierza odbudować spalony budynek, dlatego nasze działania skierowane są na pomoc w pozyskaniu niezbędnych do odbudowy materiałów. Rodzina ta nie jest w stanie samodzielnie dokonać odbudowy domu wykorzystując własne możliwości i zasoby finansowe.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o pomoc finansową lub pomoc w formie nieodpłatnego przekazania materiałów budowlanych, co pozwoliłoby rodzinie w stosunkowo krótkim czasie odbudować dom.
Potrzebne są przede wszystkim materiały budowlane niezbędne do odbudowy domu.
Apelujemy do wszystkich osób dobrej woli o pomoc rzeczową i finansową. W powyższej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 075 645 32 32 który ustali szczegóły odbioru rzeczy.

Wspólnymi siłami możemy pomóc!
Jednocześnie już dzisiaj dziękujemy w imieniu poszkodowanej rodziny wszystkim osobom, które udzielą im wsparcia poprzez bezpośrednią pomoc.

Pomoc dla pogorzelców z Półczek Górnych

Pomoc dla pogorzelców z Półczek GórnychSzanowni Państwo!

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim zwraca się z wielką prośbą o pomoc dla pogorzelców.
25 maja 2015 r. w miejscowości Płóczki Górne doszło do pożaru budynku mieszkalnego w którym ucierpiała dziesięcioosobowa rodzina. W wyniku pożaru spaleniu uległa cała konstrukcja dachu wraz z pokryciem dachowym. Remontu wymagają również pomieszczenia mieszkalne, klatka schodowa, konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, częściowa wymiana podłóg.

Rodzina została objęta pomocą tut. Ośrodka jednakże nie jest ona wystarczająca, dlatego prosimy o wsparcie naszych działań. Apelujemy do wszystkich osób dobrej woli o pomoc finansową i rzeczową w formie materiałów budowlanych. W powyższej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 075 645 32 34 który ustali szczegóły przekazania rodzinie pomocy.

Wspólnymi siłami możemy pomóc!
Liczy się każda pomoc, za którą już dzisiaj serdecznie dziękujemy w imieniu poszkodowanej rodziny.
Z poważaniem:
Kierownik oraz Pracownicy MGOPS w Lwówku Ślaskim

Wiecej osób z zasiłkim opiekuńczym

Wiecej osób z zasiłkim opiekuńczym Od początku roku rezygnacja z pracy nie jest już koniecznym warunkiem do tego, aby osoba zajmująca się niepełnosprawnym członkiem rodziny otrzymywała specjalny zasiłek opiekuńczy. Wystarczy, że jest nieaktywna zawodowo. W efekcie więcej osób otrzymuje wsparcie finansowe.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje tym osobom, które zajmują się krewnym, który doznał niepełnosprawności po osiągnięciu pełnoletniości.
Podstawowe warunki uzyskania wsparcia.
Dla opiekunów:

• muszą być obciążeni obowiązkiem alimentacyjnym względem niepełnosprawnego krewnego. Zgodnie z kodeksem rodzinnym obejmuje on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo
• prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje też małżonkom, mimo że nie są wprost wymienieni jako zobowiązani do alimentacji
• aby otrzymać pomoc finansową, muszą być nieaktywni zawodowo
• nie mogą mieć orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
• jeśli otrzymują wymienione w przepisach świadczenia, między innymi emeryturę lub rentę, rentę socjalną, zasiłek stały nie mogą pobierać specjalnego zasiłku opiekuńczego
Rolnicy, ich małżonkowie oraz domownicy mogą otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy, gdy złożą oświadczenie o rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim.
Dla osób wymagających opieki:
• muszą mieć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze specjalnymi wskazaniami.
Dla opiekunów i osób wymagających opieki:
• spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 664 zł. na osobę w rodzinie pod uwagę brane są łączne dochody rodziny osoby sprawującej opiekę oraz osoby jej wymagającej.
Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci wynosi 1 200zł.

Pomoc dla pogorzelców

Pomoc dla pogorzelcówMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim zwraca się z wielką prośbą o pomoc dla pogorzelców.
7 kwietnia 2015 r. w miejscowości Włodzice Wielkie doszło do pożaru budynku mieszkalnego. W wyniku pożaru ucierpiała rodzina wielodzietna z pięciorgiem dzieci. Na skutek tragicznego zdarzenia na szczęście nikt z mieszkańców spalonego budynku nie doznał fizycznych obrażeń, jednak zniszczeniu uległy dwa pokoje dziecięce oraz część dachu nad jednym z pokoi. Jeden pokój całkowicie uległ spaleniu, natomiast drugi wymaga częściowego remontu.

Rodzina zostanie objęta pomocą tut. Ośrodka jednakże nie jest ona wystarczająca, dlatego prosimy o wsparcie naszych działań.
Apelujemy do wszystkich osób dobrej woli o pomoc rzeczową. W powyższej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim pod nr tel. 75 645 32 30, który ustali szczegóły odbioru rzeczy.

Potrzebne są: materiały budowlane niezbędne do wyremontowania mieszkania, tj.: regipsy, płyty na podłogę, panele, farba do malowania, drzwi wewnętrzne, dwa okna, a także meble: 2 biurka, 2 łóżka lub wersalki, szafa na ubrania dziecięce, koce, pościel. Meble mogą być używane, ale w dobrym stanie.

Wspólnymi siłami możemy pomóc!
Jednocześnie już dzisiaj dziękujemy w imieniu poszkodowanych rodzin wszystkim osobom, które udzielą im wsparcia poprzez bezpośrednią pomoc.

Apel do mieszkańców

Apel do mieszkańcówTrwająca zima dla osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych jest najtrudniejszą porą roku.
Apelujemy do mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski o sygnalizowanie faktów zagrożeń dla życia i zdrowia w okresie występowania niskich temperatur podczas zimy. Ważna jest w tym trudnym okresie integracja całej społeczności lokalnej.
W przypadku dostrzeżenia osób w najbliższym sąsiedztwie wymagających interwencji socjalnej prosimy o kontakt z:

1.Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 27,
tel. 75 645 32 32
2.Strażą Miejską,
tel. 75 647 78 73
3.Policją,
tel. 75 646 72 00, 997, 112

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnegoInformacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego Treść ogłoszenia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwemJEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC
Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku ŚląskimKierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - Pracownik socjalny Treść ogłoszenia

Informacja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informacja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego.Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 1 października 2014r do 30 września 2015r można pobierać i składać począwszy od dnia 01 września 2014r w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00.
Druki można też pobierać z naszej strony internetowej www.mgops.lwowekslaski.pl
Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach osiągniętych w 2013r, jak również zaświadczenia ZUS albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013.
Informujemy, że próg dochodowy nie uległ zmianie i wynosi 725 zł. na osobę w rodzinie.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski!!!

Stypendia o charakterze socjalnym

Stypendia o charakterze socjalnym
UWAGA!!!
15 WRZEŚNIA 2014 R. UPŁYWA TERMIN WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2014/2015.


Wnioski składa się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim; Aleja Wojska Polskiego 27 od 1 września do 15 września 2014 roku w godzinach pracy Ośrodka.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 1. zaświadczenia o dochodach za sierpień 2014r. (wnioskodawców, ich małżonków oraz członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) – m.in. zakład pracy, renta, emerytura (ZUS), itp.
 2. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy podatku rolnego za 2014r.,
 3. oświadczenie o innych stypendiach pobieranych przez członków rodziny,
 4. oświadczenia o wysokości świadczeń rodzinnych pobranych w miesiącu sierpniu 2014r.,
 5. oświadczenie o wysokości alimentów/ zaliczek alimentacyjnych pobranych na rzecz dzieci w miesiącu sierpniu 2014r.,
 6. oświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego pobranego w miesiącu sierpniu 2014r.,
 7. w przypadku osób korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w miesiącu sierpniu 2014r.
 8. w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wystarczy tylko oświadczenie, że w miesiącu sierpniu 2014r. było się osobą bezrobotną – zarejestrowaną w Urzędzie Pracy.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego znajduje się dziale Stypendia socjalne - link


Katra dużej rodziny - uprawnienia

Katra dużej rodziny - uprawnieniaMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląski informuje, że po adresem https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wykaz ulg i zwolnień dla osób posiadających kartę dużej rodziny.

Karta dużej rodziny

Karta dużej rodzinyBurmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że od 16 czerwca 2014r. w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych rozpocznie się nabór wniosków o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY.
Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych w tym rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje bądź bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
Wnioski można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 27 od 16 czerwca br. w godz. od 9.00 do 14.00.
Wniosek może złożyć jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.

Druk wniosku dostępny jest w Ośrodku lub do pobrania na stronie internetowej w dziale "Druki do pobrania" Link

Karta Dużej Rodziny uprawniać będzie członków Rodzin do korzystania z ulg i zwolnień.
Katalog ulg i zwolnień zostanie niezwłocznie podany do wiadomości na naszej stronie po opublikowaniu jego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MPiPS lub rodzina.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w MGOPS bądź pod nr tel. 75 645 32 32.
oraz na stronie ministerstwa Link

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. stypendów szkolnych i funduszu alimentacyjnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. stypendów szkolnych i funduszu alimentacyjnegoInformacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. stypendiów szkolnych i funduszu alimentacyjnego Treść ogłoszenia
Wygenerowano w sekund: 0.04
3,190,433 unikalne wizyty