Linki

Kalendarz

<< Wrzesień 2017 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Brak wydarzeń.

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Wiecej osób z zasiłkim opiekuńczym

Wiecej osób z zasiłkim opiekuńczym Od początku roku rezygnacja z pracy nie jest już koniecznym warunkiem do tego, aby osoba zajmująca się niepełnosprawnym członkiem rodziny otrzymywała specjalny zasiłek opiekuńczy. Wystarczy, że jest nieaktywna zawodowo. W efekcie więcej osób otrzymuje wsparcie finansowe.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje tym osobom, które zajmują się krewnym, który doznał niepełnosprawności po osiągnięciu pełnoletniości.
Podstawowe warunki uzyskania wsparcia.
Dla opiekunów:

• muszą być obciążeni obowiązkiem alimentacyjnym względem niepełnosprawnego krewnego. Zgodnie z kodeksem rodzinnym obejmuje on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo
• prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje też małżonkom, mimo że nie są wprost wymienieni jako zobowiązani do alimentacji
• aby otrzymać pomoc finansową, muszą być nieaktywni zawodowo
• nie mogą mieć orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
• jeśli otrzymują wymienione w przepisach świadczenia, między innymi emeryturę lub rentę, rentę socjalną, zasiłek stały nie mogą pobierać specjalnego zasiłku opiekuńczego
Rolnicy, ich małżonkowie oraz domownicy mogą otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy, gdy złożą oświadczenie o rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim.
Dla osób wymagających opieki:
• muszą mieć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze specjalnymi wskazaniami.
Dla opiekunów i osób wymagających opieki:
• spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 664 zł. na osobę w rodzinie pod uwagę brane są łączne dochody rodziny osoby sprawującej opiekę oraz osoby jej wymagającej.
Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci wynosi 1 200zł.

Pomoc dla pogorzelców

Pomoc dla pogorzelcówMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim zwraca się z wielką prośbą o pomoc dla pogorzelców.
7 kwietnia 2015 r. w miejscowości Włodzice Wielkie doszło do pożaru budynku mieszkalnego. W wyniku pożaru ucierpiała rodzina wielodzietna z pięciorgiem dzieci. Na skutek tragicznego zdarzenia na szczęście nikt z mieszkańców spalonego budynku nie doznał fizycznych obrażeń, jednak zniszczeniu uległy dwa pokoje dziecięce oraz część dachu nad jednym z pokoi. Jeden pokój całkowicie uległ spaleniu, natomiast drugi wymaga częściowego remontu.

Rodzina zostanie objęta pomocą tut. Ośrodka jednakże nie jest ona wystarczająca, dlatego prosimy o wsparcie naszych działań.
Apelujemy do wszystkich osób dobrej woli o pomoc rzeczową. W powyższej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim pod nr tel. 75 645 32 30, który ustali szczegóły odbioru rzeczy.

Potrzebne są: materiały budowlane niezbędne do wyremontowania mieszkania, tj.: regipsy, płyty na podłogę, panele, farba do malowania, drzwi wewnętrzne, dwa okna, a także meble: 2 biurka, 2 łóżka lub wersalki, szafa na ubrania dziecięce, koce, pościel. Meble mogą być używane, ale w dobrym stanie.

Wspólnymi siłami możemy pomóc!
Jednocześnie już dzisiaj dziękujemy w imieniu poszkodowanych rodzin wszystkim osobom, które udzielą im wsparcia poprzez bezpośrednią pomoc.

Apel do mieszkańców

Apel do mieszkańcówTrwająca zima dla osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych jest najtrudniejszą porą roku.
Apelujemy do mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski o sygnalizowanie faktów zagrożeń dla życia i zdrowia w okresie występowania niskich temperatur podczas zimy. Ważna jest w tym trudnym okresie integracja całej społeczności lokalnej.
W przypadku dostrzeżenia osób w najbliższym sąsiedztwie wymagających interwencji socjalnej prosimy o kontakt z:

1.Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 27,
tel. 75 645 32 32
2.Strażą Miejską,
tel. 75 647 78 73
3.Policją,
tel. 75 646 72 00, 997, 112

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnegoInformacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego Treść ogłoszenia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Pomoc osobom  pokrzywdzonym przestępstwemJEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC
Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku ŚląskimKierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - Pracownik socjalny Treść ogłoszenia

Informacja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informacja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego.Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 1 października 2014r do 30 września 2015r można pobierać i składać począwszy od dnia 01 września 2014r w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00.
Druki można też pobierać z naszej strony internetowej www.mgops.lwowekslaski.pl
Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach osiągniętych w 2013r, jak również zaświadczenia ZUS albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013.
Informujemy, że próg dochodowy nie uległ zmianie i wynosi 725 zł. na osobę w rodzinie.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski!!!

Stypendia o charakterze socjalnym

Stypendia o charakterze socjalnym
UWAGA!!!
15 WRZEŚNIA 2014 R. UPŁYWA TERMIN WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2014/2015.


Wnioski składa się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim; Aleja Wojska Polskiego 27 od 1 września do 15 września 2014 roku w godzinach pracy Ośrodka.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  1. zaświadczenia o dochodach za sierpień 2014r. (wnioskodawców, ich małżonków oraz członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) – m.in. zakład pracy, renta, emerytura (ZUS), itp.
  2. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy podatku rolnego za 2014r.,
  3. oświadczenie o innych stypendiach pobieranych przez członków rodziny,
  4. oświadczenia o wysokości świadczeń rodzinnych pobranych w miesiącu sierpniu 2014r.,
  5. oświadczenie o wysokości alimentów/ zaliczek alimentacyjnych pobranych na rzecz dzieci w miesiącu sierpniu 2014r.,
  6. oświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego pobranego w miesiącu sierpniu 2014r.,
  7. w przypadku osób korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w miesiącu sierpniu 2014r.
  8. w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wystarczy tylko oświadczenie, że w miesiącu sierpniu 2014r. było się osobą bezrobotną – zarejestrowaną w Urzędzie Pracy.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego znajduje się dziale Stypendia socjalne - link


Katra dużej rodziny - uprawnienia

Katra dużej rodziny - uprawnieniaMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląski informuje, że po adresem https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wykaz ulg i zwolnień dla osób posiadających kartę dużej rodziny.

Karta dużej rodziny

Karta dużej rodzinyBurmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że od 16 czerwca 2014r. w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych rozpocznie się nabór wniosków o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY.
Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych w tym rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje bądź bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
Wnioski można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 27 od 16 czerwca br. w godz. od 9.00 do 14.00.
Wniosek może złożyć jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.

Druk wniosku dostępny jest w Ośrodku lub do pobrania na stronie internetowej w dziale "Druki do pobrania" Link

Karta Dużej Rodziny uprawniać będzie członków Rodzin do korzystania z ulg i zwolnień.
Katalog ulg i zwolnień zostanie niezwłocznie podany do wiadomości na naszej stronie po opublikowaniu jego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MPiPS lub rodzina.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w MGOPS bądź pod nr tel. 75 645 32 32.
oraz na stronie ministerstwa Link

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. stypendów szkolnych i funduszu alimentacyjnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. stypendów szkolnych i funduszu alimentacyjnegoInformacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. stypendiów szkolnych i funduszu alimentacyjnego Treść ogłoszenia

Dnia 2 maja 2014r. Ośrodek będzie nieczynny.

Dnia 2 maja 2014r. Ośrodek będzie nieczynny.Uprzejmie informuję, że dzień 2 maja br. dla pracowników tut. Ośrodka będzie dniem wolnym od pracy.
W związku z powyższym w tym dniu Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim będzie nieczynny.

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku ŚląskimLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referenta ds. stypendiów szkolnych i funduszu alimentacyjnego Treść ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku ŚląskimKierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - referent ds. stypendiów szkolnych i funduszu alimentacyjnego Treść ogłoszenia

Dodatkowe świadczenia dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Dodatkowe świadczenia dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnegoRządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - osoby mające w styczniu, lutym lub marcu 2014 r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie.
31 grudnia 2013 r. w Monitorze Polskim opublikowano Uchwałę Nr 230 Rady Ministrów sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wygenerowano w sekund: 0.03
2,912,980 unikalne wizyty