Linki

Kalendarz

<< Maj 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Brak wydarzeń.

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Pomoc osobom  pokrzywdzonym przestępstwemJEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC
Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku ŚląskimKierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - Pracownik socjalny Treść ogłoszenia

Informacja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informacja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego.Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 1 października 2014r do 30 września 2015r można pobierać i składać począwszy od dnia 01 września 2014r w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00.
Druki można też pobierać z naszej strony internetowej www.mgops.lwowekslaski.pl
Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach osiągniętych w 2013r, jak również zaświadczenia ZUS albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013.
Informujemy, że próg dochodowy nie uległ zmianie i wynosi 725 zł. na osobę w rodzinie.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski!!!

Stypendia o charakterze socjalnym

Stypendia o charakterze socjalnym
UWAGA!!!
15 WRZEŚNIA 2014 R. UPŁYWA TERMIN WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2014/2015.


Wnioski składa się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim; Aleja Wojska Polskiego 27 od 1 września do 15 września 2014 roku w godzinach pracy Ośrodka.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  1. zaświadczenia o dochodach za sierpień 2014r. (wnioskodawców, ich małżonków oraz członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) – m.in. zakład pracy, renta, emerytura (ZUS), itp.
  2. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy podatku rolnego za 2014r.,
  3. oświadczenie o innych stypendiach pobieranych przez członków rodziny,
  4. oświadczenia o wysokości świadczeń rodzinnych pobranych w miesiącu sierpniu 2014r.,
  5. oświadczenie o wysokości alimentów/ zaliczek alimentacyjnych pobranych na rzecz dzieci w miesiącu sierpniu 2014r.,
  6. oświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego pobranego w miesiącu sierpniu 2014r.,
  7. w przypadku osób korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w miesiącu sierpniu 2014r.
  8. w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wystarczy tylko oświadczenie, że w miesiącu sierpniu 2014r. było się osobą bezrobotną – zarejestrowaną w Urzędzie Pracy.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego znajduje się dziale Stypendia socjalne - link


Katra dużej rodziny - uprawnienia

Katra dużej rodziny - uprawnieniaMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląski informuje, że po adresem https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wykaz ulg i zwolnień dla osób posiadających kartę dużej rodziny.

Karta dużej rodziny

Karta dużej rodzinyBurmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że od 16 czerwca 2014r. w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych rozpocznie się nabór wniosków o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY.
Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych w tym rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje bądź bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
Wnioski można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 27 od 16 czerwca br. w godz. od 9.00 do 14.00.
Wniosek może złożyć jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.

Druk wniosku dostępny jest w Ośrodku lub do pobrania na stronie internetowej w dziale "Druki do pobrania" Link

Karta Dużej Rodziny uprawniać będzie członków Rodzin do korzystania z ulg i zwolnień.
Katalog ulg i zwolnień zostanie niezwłocznie podany do wiadomości na naszej stronie po opublikowaniu jego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MPiPS lub rodzina.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w MGOPS bądź pod nr tel. 75 645 32 32.
oraz na stronie ministerstwa Link

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. stypendów szkolnych i funduszu alimentacyjnego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. stypendów szkolnych i funduszu alimentacyjnegoInformacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. stypendiów szkolnych i funduszu alimentacyjnego Treść ogłoszenia

Dnia 2 maja 2014r. Ośrodek będzie nieczynny.

Dnia 2 maja 2014r. Ośrodek będzie nieczynny.Uprzejmie informuję, że dzień 2 maja br. dla pracowników tut. Ośrodka będzie dniem wolnym od pracy.
W związku z powyższym w tym dniu Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim będzie nieczynny.

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku ŚląskimLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referenta ds. stypendiów szkolnych i funduszu alimentacyjnego Treść ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku ŚląskimKierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - referent ds. stypendiów szkolnych i funduszu alimentacyjnego Treść ogłoszenia

Dodatkowe świadczenia dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Dodatkowe świadczenia dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnegoRządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - osoby mające w styczniu, lutym lub marcu 2014 r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie.
31 grudnia 2013 r. w Monitorze Polskim opublikowano Uchwałę Nr 230 Rady Ministrów sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dodatek energetyczny.

Dodatek energetyczny.Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim informuje, że od stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie – dodatek energetyczny.
Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany prawomocną decyzją dodatek mieszkaniowy.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. będzie wynosić:

1. 11,36zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
2. 15,77zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
3. 18,93zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim w Dziale Dodatków Mieszkaniowych od 2 stycznia 2014r.
Druki wniosku będą dostępne od 2 stycznia 2014r. w Dziale Dodatków Mieszkaniowych oraz na stronie internetowej Ośrodka.
Wniosek do pobrania
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 75 645 32 37

Informacja w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku

Informacja w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłkuZgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. dotyczącą programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" pomoc w formie posiłku może być przyznana nieodpłatnie dzieciom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj. 684,00 zł. W przypadku przekroczenia kwoty 684,00zł na osobę w rodzinie, dzieci mogą korzystać z posiłku a rodzice ponoszą częściową odpłatność zgodnie z poniższą tabelą:Koszt posiłku szkolnego wynosi: 7,02 zł
Koszt posiłku przedszkolnego wynosi: 6,80 zł

Informacja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Fundusz AlimentacyjnyMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy trwający od 1 października 2013r do 30 września 2014r można pobierać i składać począwszy od dnia 02 września 2013r w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.
Druki można też pobierać z naszej strony internetowej www.mgops.lwowekslaski.pl
Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach osiągniętych w 2012r, jak również zaświadczenia ZUS albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski!!!

Informacja dotyczaca świadczeń rodzinnych

Świadczenia RodzinneMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. można pobierać i składać począwszy od dnia 02 września 2013r w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.
Druki można też pobierać z naszej strony internetowej www.mgops.lwowekslaski.pl
Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach osiągniętych w 2012 r, jak również zaświadczenia ZUS albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012.
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski!!!
Wygenerowano w sekund: 0.03
3,477,297 unikalne wizyty