Linki

Kalendarz

<< Czerwiec 2019 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Brak wydarzeń.

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ogłoszenie o naborze osób do realizacji projektu systemowego POKL przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie o naborze osób do realizacji projektu systemowego POKL przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku ŚląskimW związku z realizacją projektu systemowego pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów MGOPSu w Lwówku Śląskim"; współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priotytet VII, Działanie 7.1. Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.,
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Pomoc dla pogorzelców

Pomoc dla pogorzelcówSzanowni Państwo!

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim zwraca się z wielką prośbą o pomoc dla pogorzelców.
26 lutego 2013 r. w miejscowości Chmielno doszło do pożaru budynku mieszkalnego. W wyniku pożaru ucierpiały dwie rodziny. Na skutek tragicznego zdarzenia na szczęście nikt z mieszkańców spalonego budynku nie doznał fizycznych obrażeń, jednak pomieszczenia mieszkalne wymagają całkowitego remontu.
Rodziny zostały objęte pomocą tut. Ośrodka jednakże nie jest ona wystarczająca, dlatego prosimy o wsparcie naszych działań. Apelujemy do wszystkich osób dobrej woli o pomoc rzeczową. W powyższej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 075 645 32 30 który ustali szczegóły odbioru rzeczy.
Potrzebne są nie tylko materiały budowlane niezbędne do wyremontowania mieszkania ale także ubrania, sprzęt gospodarstwa domowego, meble, przedmioty użytku codziennego.
Wspólnymi siłami możemy pomóc!
Jednocześnie już dzisiaj dziękujemy w imieniu poszkodowanych rodzin wszystkim osobom, które udzielą im wsparcia poprzez bezpośrednią pomoc.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tydzień Pomocy Ofiarom PrzestępstwOd dnia 25 lutego do 02 marca 2013 roku po raz kolejny obchodzony będzie w Polsce "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw".
W ramach akcji w prokuraturach zorganizowano dyżury prokuratorów, w czasie których osoby pokrzywdzone czynami karalnymi będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień oraz sposobu rozwiązywania zaistniałych problemów. Do współpracy zaproszono również pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim.
W dniu 28 lutego 2013 roku dwóch pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim, będzie pełnić dyżur w ramach przedmiotowej akcji w godzinach od 12.00 do 14.00, służąc poradą ofiarom przestępstw w zakresie ustawowych kompetencji jednostki.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej GórzeW dniu 14 stycznia 2013 r. zostało podpisane porozumienie z Powiatem Lwóweckim w sprawie świadczenia usług interwencyjnych. W związku z powyższym osoby będące w kryzysie mogą zgłaszać się do siedziby Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do godz. 20.00 (IV piętro, pokój 402).
W Ośrodku udzielana jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna i mediacyjna.
Działa również poradnictwo przez telefon od poniedziałku do piątku w godz. od 20.00 do godz. 22.00, w soboty od godz. 12.00 do godz. 20.00.
Limit osób z Powiatu, które mogą być przyjęte w Ośrodku wynosi 10 osób miesięcznie.

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

Zmiany w świadczeniach opiekuńczychMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim Dział Świadczeń Rodzinnych, informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 poz.1548)
W myśl art.11 ust. 1 i 3 w/w ustawy osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą niepełnosprawną zachowują prawo do tego świadczenia do dnia 30 czerwca 2013 roku.
Decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasa z mocy prawa od dnia 1 lipca 2013 roku.
Świadczenia opiekuńcze zgodnie z powyższą ustawą podzielone zostały na 3 grupy: zasiłek pielęgnacyjny (bez zmian), specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne.

NIE WYRZUCAJ ! Podaruj potrzebującym.

NIE WYRZUCAJ ! Podaruj potrzebującym.Masz niepotrzebny sprzęt gospodarstwa domowego, meble, ubrania, zabawki i inne przedmioty - NIE WYRZUCAJ ! Podaruj potrzebującym.
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej wdzięczne będą za jego przekazanie. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim ułatwi wymianę osobom potrzebującym przedmiotów używanych w dobrym lub bardzo dobrym stanie.
Jeśli jesteś zainteresowany ofertą prześlij informację na adres e-mail: mgops@lwowekslaski.pl
według zamieszczonego wzoru: Link
Twoja informacja zostanie umieszczona na stronie tut. Ośrodka.
Nie przyjmujemy rzeczy, a tylko informacje !!!
Ośrodek nie odpowiada za stan techniczny - stopień zużycia przedmiotów.
Zgłaszając ofertę za pośrednictwem poczty internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadzie określonej w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim.

Widzisz potrzebującego? Zareaguj !!!

Widzisz potrzebującego?    Zareaguj !!!Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim prosi o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, nieporadne lub uzależnione od alkoholu.
W związku z trwającą zimą są one szczególnie narażone na skutki niskich temperatur. Osoby takie nie zawsze zgłaszają się o pomoc i nie zawsze uda się z taką pomocą do nich dotrzeć na czas.
Prosimy więc wszelkie sygnały o zaobserwowanych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu kierować do odpowiednich służb (Policja, Straż Miejska, MGOPS).
Nie bądźmy obojętni.
Kontakt do naszego Ośrodka:
tel. 75 645 32 32
e-mail: mgops@lwowekslaski.pl

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nowe świadczenie - Specjalny zasiłek opiekuńczy - zmiany dotyczace nabywania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nowe świadczenie - Specjalny zasiłek opiekuńczy - zmiany dotyczace  nabywania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.Z dniem 1 stycznia 2013r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz pojawiło się nowe świadczenie - SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY.

Zmiany w becikowym

Zmiany w becikowymDział Świadczeń Rodzinnych informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają przepisy, na mocy których będzie przysługiwać Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe).

Warunkiem przyznania świadczenia będzie kryterium dochodowe nie przekraczające kwoty 1922,00zł. na osobę. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego są na chwilę obecną dochody za 2011r.

Powyższe zmiany nie dotyczą dziecka urodzonego, objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego przed 1 stycznia 2013 r.

Nowy okres zasiłkowy 2012/2013- świadczenia rodzinne

Świadczenia RodzinneMiejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 r.
do 31 października 2013 r. można pobierać i składać od dnia 20 września 2012r w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim w godzinach od 7:30 do 15:00.
Druki można też pobierać z naszej strony w dziale "Druki do pobrania"

UWAGA Zmiany w Świadczeniach rodzinnych

Świadczenia RodzinneW Dzienniku Ustaw z dnia 24 sierpnia 2012 r., pod poz. 959 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2012 r. i dotyczy świadczeń przysługujących od dnia 1 listopada 2012 r.
Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł (dotychczas 504,00 zł), zaś w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, gdy dochód ten nie przekracza kwoty 623,00 zł (dotychczas 583,00 zł).

Od sierpnia można składać wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Fundusz AlimentacyjnyMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim informuje, że od sierpnia przyjmuje wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2012/2013, który rozpoczyna się 1 października 2012 r.

Przypominamy, że nie zmieniło się kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wynosi 725 zł netto na osobę w rodzinie. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat lub do 25 roku życia jeżeli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r

Pomoc społeczna W dniu 17 lipca 2012r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 823 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

Świadczenia RodzinneRada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne od lipca do grudnia 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu.

Uwaga

UwagaOd 1 lipca 2012 r. Kasa tutejszego Ośrodka będzie czynna w poniedziałki i środy od godz. 9.00 do 14.00.
Wygenerowano w sekund: 0.03
6,754,867 unikalne wizyty