Linki

Kalendarz

<< Lipiec 2020 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarze.

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Stypendium szkolne

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
Stypendium szkolne moe otrzyma ucze znajdujcy si w trudnej sytuacji materialnej wynikajcej z niskich dochodw na osob w rodzinie oraz wystpowania w rodzinie okolicznoci:
 • bezrobocie,
 • niepenosprawno,
 • cika lub dugotrwaa choroba,
 • wielodzietno,
 • brak umiejtnoci wypeniania funkcji opiekuczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • rodzina niepena lub wystpienie zdarzenia losowego.

OSOBY UPRAWNIONE
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiek szkolny) przysuguje:
 • uczniom szk publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szk publicznych dla modziey i dla dorosych oraz suchaczom publicznych kolegiw nauczycielskich, nauczycielskich kolegiw jzykw obcych i kolegiw pracownikw sub spoecznych - do czasu ukoczenia ksztacenia, nie duej jednak ni do ukoczenia 24 roku ycia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych orodkw umoliwiajcych dzieciom i modziey, o ktrych mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie owiaty, a take dzieciom i modziey z upoledzeniem umysowym z niepenosprawnociami sprzonymi realizacj odpowiednio obowizku szkolnego i obowizku nauki - do czasu ukoczenia realizacji obowizku nauki.
 • uczniom szk niepublicznych nieposiadajcych uprawnie szk publicznych dla modziey i dla dorosych - do czasu ukoczenia realizacji obowizku nauki,
 • suchaczom niepublicznych kolegiw nauczycielskich i nauczycielskich kolegiw jzykw obcych - do czasu ukoczenia ksztacenia, nie duej jednak ni do ukoczenia 24 roku ycia.
Do stypendium lub zasiku szkolnego uprawnieni s uczniowie, ktrzy speniaj cznie nastpujce warunki:
 1. zamieszkuj na terenie gminy i miasta Lwwek laski,
 2. rozpoczynaj lub kontynuuj nauk w szkole,
 3. dochd na osob w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osob w rodzinie tj. 528z.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysuguje:
 1. dzieciom odbywajcym wychowanie przedszkolne,
 2. dzieciom odbywajcym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
 3. studentom szk wyszych i licencjackich.
WYSOKO STYPENDIUM
Wysoko miesiczna stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania uzaleniona jest od sytuacji materialnej rodziny, w ktrej zamieszkuje ucze oraz od wystpujcych w rodzinie dodatkowych okolicznoci i wynosi:
 • 188,80z, gdy dochd na osob w rodzinie nie przekracza 40% kwoty kryterium dochodowego na osob w rodzinie tj. 211,20 z,
 • 141,60z, gdy dochd na osob w rodzinie przekracza 40% tj. 211,20z i nie przekracza 70% tj. 369,60z kwoty kryterium dochodowego na osob w rodzinie,
 • 94,40z, gdy dochd na osob w rodzinie przekracza 70% tj. 369,60z i nie przekracza 100% tj. 528,00z kwoty kryterium dochodowego na osob w rodzinie,
WNIOSEK
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek.
Wniosek o przyznanie stypendium skada si do dnia 15 wrzenia danego roku szkolnego, a w przypadku suchaczy kolegiw do dnia 15 padziernika danego roku szkolnego.
Wnioski skada si w Miejsko - Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Lwwku lskim, Aleja Wojska Polskiego 27.
Pobierz Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego <<pobierz>>
Wygenerowano w sekund: 0.01
12,993,673 unikalne wizyty