Linki

Kalendarz

<< Luty 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Brak wydarzeń.

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Stypendium szkolne

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz występowania w rodzinie okoliczności:
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

OSOBY UPRAWNIONE
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:
 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 1. zamieszkują na terenie gminy i miasta Lwówek Ślaski,
 2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
 3. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 528zł.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:
 1. dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
 2. dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
 3. studentom szkół wyższych i licencjackich.
WYSOKOŚĆ STYPENDIUM
Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania uzależniona jest od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od występujących w rodzinie dodatkowych okoliczności i wynosi:
 • 188,80zł, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 40% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 211,20 zł,
 • 141,60zł, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 40% tj. 211,20zł i nie przekracza 70% tj. 369,60zł kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 • 94,40zł, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 70% tj. 369,60zł i nie przekracza 100% tj. 528,00zł kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
WNIOSEK
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek.
Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Wnioski składa się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 27.
Pobierz Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego <<pobierz>>
Wygenerowano w sekund: 0.03
10,049,556 unikalne wizyty