Linki

Kalendarz

<< Lipiec 2020 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarze.

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

wiadczenia pienine


Zasiek stay

Jest to wiadczenie obligatoryjne (obowizkowe) przysugujce na podstawie art. 37 ustawy o pomocy spoecznej osobom cakowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepenosprawnoci, speniajcym kryterium dochodowe i stanowi uzupenienie dochodu tych osb do kryterium ustawowego.
Zasiek stay ustala si w wysokoci:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarujcej - rnicy midzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujcej a dochodem tej osoby, z tym e kwota zasiku nie moe by wysza ni 645 z miesicznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie - rnicy midzy kryterium dochodowym na osob w rodzinie a dochodem na osob w rodzin.
 • Kwota zasiku nie moe by nisza ni 30 z miesicznie.
  wiadczenie to jest zadaniem wasnym gminy, finansowanym z budetu pastwa.


  Zasiek celowy

  Jest to wiadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy spoecznej na zaspokojenie niezbdnej potrzeby yciowej, a w szczeglnoci na pokrycie czci lub caoci kosztw zakupu ywnoci, lekw i leczenia, opau, odziey, niezbdnych przedmiotw uytku domowego, drobnych remontw i napraw w mieszkaniu, a take kosztw pogrzebu.
  Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadajcym dochodu oraz moliwoci uzyskania wiadcze zdrowotnych moe by przyznany zasiek celowy na pokrycie czci lub caoci wydatkw na wiadczenia zdrowotne.
  Zasiek celowy moe by przyznany rwnie w formie biletu kredytowanego.


  Zasiek celowy na pokrycie wydatkw powstaych w wyniku zdarzenia losowego

  Jest to wiadczenie przysugujce na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy spoecznej i moe by przyznane osobie albo rodzinie, ktre poniosy straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku moe by przyznany niezalenie od dochodu i moe nie podlega zwrotowi.


  Zasiek celowy na pokrycie wydatkw zwizanych z klsk ywioow lub ekologiczn

  Jest to wiadczenie przysugujce na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy spoecznej i moe by przyznane osobie albo rodzinie, ktre poniosy straty w wyniku klski ywioowej lub ekologicznej. W takim przypadku moe by przyznany niezalenie od dochodu i moe nie podlega zwrotowi.

  Specjalny zasiek celowy

  Jest wiadczeniem przysugujcym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy spoecznej i moe by przyznane w szczeglnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczajcych kryterium ustawowe - w wysokoci nieprzekraczajcej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujcej lub rodziny.

  Zasiek okresowy

  wiadczenie przysuguje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy spoecznej i adresowane jest do osb i rodzin bez dochodw lub o dochodach niszych ni ustawowe kryterium oraz zasobach pieninych nie wystarczajcych na zaspokojenie niezbdnych potrzeb yciowych, zwaszcza ze wzgldu na dugotrwa chorob, niepenosprawno, bezrobocie, moliwo nabycia uprawnie do wiadcze z innych systemw zabezpieczenia spoecznego.
  Zasiek okresowy ustala si:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarujcej - do wysokoci rnicy midzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujcej a dochodem tej osoby, ;
 • w przypadku rodziny - do wysokoci rnicy midzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 • Kwota tak ustalonego zasiku okresowego nie moe by nisza ni 50 % rnicy midzy:
 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujcej a dochodem tej osoby;
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 • Kwota zasiku okresowego nie moe by nisza ni 20 z. Okres, na jaki przyznane zostanie to wiadczenie, ustala orodek pomocy spoecznej na podstawie okolicznoci sprawy. Wypata zasiku jest zadaniem wasnym gminy, dotowanym z budetu pastwa.
  wiadczenie to moe by przyznane w szczeglnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczajcych kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu czci lub caoci kwoty zasiku (art. 41 ustawy o pomocy spoecznej).
Wygenerowano w sekund: 0.01
12,992,960 unikalne wizyty