Linki

Kalendarz

<< Październik 2019 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Brak wydarzeń.

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Świadczenia niepieniężne


Usługi opiekuńcze

Komu przysługują:
Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a pomocy tej są pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Zakres usług opiekuńczych:
Usługi opiekuńcze obejmują:
 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną,
 • zaleconą przez lekarza pielęgnację
 • w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
 • usługi gospodarcze np.: załatwianie spraw w urzędach, pomoc w robieniu zakupów, sprzątanie, gotowanie,
 • usługi pielęgnacyjne np.: kąpanie, ubieranie, mycie, dozowanie lekarstw, zapobieganie powstawaniu odleżyn,

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności np.: rehabilitacja fizyczna, terapia. Są one świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem np.: pielęgniarki, rehabilitantów, terapeutów.
Jak starać się o usługi opiekuńcze
Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Po zgłoszeniu zapotrzebowania na usługi (przez osobę zainteresowaną lub rodzinę osoby wymagającej opieki, jeżeli nie jest ona w stanie sama zapewnić pomocy bliskiej osobie) pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy. Celem wywiadu jest ustalenie położenia materialnego podopiecznego a także zakresu usług.
Jeśli z charakteru i zakresu usług wynika potrzeba dokonania oceny stanu zdrowia, wymagane jest, aby osoba zainteresowana przedłożyła zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację.
Gmina (OPS) organizuje i przyznaje pomoc w formie usług uwzględniając zgłoszone potrzeby i możliwości ich realizacji. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych.
W decyzji przyznającej usługi określa się rodzaj, zakres usług, wymiar dzienny świadczonych usług, okres, przez który mają być świadczone, wysokość oraz tryb pobierania opłat. Gmina może odmówić pomocy, jeżeli w trakcie wywiadu środowiskowego, okaże się, iż rodzina osoby wymagającej opieki, jest w stanie sama zapewnić pomoc bliskiej osobie.
Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika ośrodka.
Odpłatność za usługi opiekuńcze
Wysokość opłat za usługi opiekuńcze zależy od:
 • miejsca zamieszkania. Zasady odpłatności uchwalają władze gminy - dlatego może zdarzyć się, że dwie osoby mieszkające w różnych gminach, mogą zapłacić różne sumy za taką samą usługę.
 • dochodu netto przypadającego na osobę mieszkającą samotnie lub średniego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Im większy jest ten dochód, tym niższy jest udział w opłatach ponoszony przez OPS.

 • Sposób ustalania opłat za usługi opiekuńcze na terenie Miasta i Gminy określa Uchwała Nr XXV/200/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 22 wrzesnia 2004 roku.

  Sprawienie pogrzebu

  Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

  Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży

  Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele). Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.
Wygenerowano w sekund: 0.01
8,486,517 unikalne wizyty