Linki

Kalendarz

<< Lipiec 2020 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarze.

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso

Zasiek rodzinny

Zasiek rodzinny przysuguje, jeeli dochd rodziny w przeliczeniu na osob albo dochd osoby uczcej si nie przekracza kwoty 674z.
Gdy czonkiem rodziny jest dziecko legitymujce si orzeczeniem o niepenosprawnoci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepenosprawnoci, zasiek rodzinny przysuguje, jeeli dochd rodziny w przeliczeniu na osob albo dochd osoby uczcej si nie przekracza kwoty 764 z.
Jeeli dochd rodziny lub dochd osoby uczcej si przekracza kwot uprawniajc dan rodzin lub osob uczc si do zasiku rodzinnego, o kwot nisz lub rwn kwocie odpowiadajcej najniszemu zasikowi rodzinnemu przysugujcemu w okresie, na ktry jest ustalany, zasiek rodzinny przysuguje, jeeli przysugiwa w poprzednim okresie zasikowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiek rodzinny nie przysuguje.
Prawo do zasiku rodzinnego i dodatkw do tego zasiku przysuguje:
 • rodzicom, jednemu z rodzicw albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka.
 • osobie uczcej si (osoba penoletnia uczca si, niepozostajc na utrzymaniu rodzicw w zwizku z ich mierci lub z zasdzeniem od rodzicw na jej rzecz alimentw.

Zasiek rodzinny przysuguje osobie uczcej si w szkole lub w szkole wyszej, jednak nie duej ni do ukoczenia 24 roku ycia.
Zasiek rodzinny przysuguje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukoczenia przez dziecko:
 • 18 roku ycia,
 • nauki w szkole, jednak nie duej ni do ukoczenia 21 roku ycia,
 • 24 roku ycia, jeeli kontynuuje nauk w szkole lub w szkole wyszej i legitymuje si orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepenosprawnoci.
Zasiek rodzinny nie przysuguje jeli:
 • dziecko lub osoba uczca si pozostaj w zwizku maeskim;
 • dziecko zostao umieszczone w instytucji zapewniajcej caodobowe utrzymanie albo w pieczy zastpczej;
 • osoba uczca si zostaa umieszczona w instytucji zapewniajcej caodobowe utrzymanie;
 • penoletnie dziecko lub osoba uczca si jest uprawniona do zasiku rodzinnego na wasne dziecko;
 • czonkom rodziny przysuguje na dziecko zasiek rodzinny za granic, chyba e przepisy o koordynacji zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spoecznym stanowi inaczej.
Zasiek rodzinny nie przysuguje rwnie jeli osobie samotnie wychowujcej dziecko nie zostao zasdzone wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodzicw dziecka, chyba, e:
 • drugi z rodzicw dziecka nie yje
 • ojciec dziecka jest nieznany.
 • powdztwo o ustalenie wiadczenia alimentacyjnego od drugie z rodzicw dziecka zostao oddalone.
 • sd zobowiza jednego z rodzicw do ponoszenia cakowitych kosztw utrzymania dziecka i nie zobowiza drugiego z rodzicw do wiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
Wysoko zasiku rodzinnego wynosi miesicznie:
 • 89,00 z na dziecko w wieku do ukoczenia 5 roku ycia;
 • 118,00 z na dziecko w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 18 roku ycia;
 • 129,00 z na dziecko powyej 18 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia. Zasiek rodzinny ma na celu czciowe pokrycie wydatkw na utrzymanie dziecka.


  Pobierz wniosek o ustalenie prawa do zasiku rodzinnego oraz dodatkw do zasiku rodzinnego <<pobierz>> (97.7 KB)
Wygenerowano w sekund: 0.01
12,993,888 unikalne wizyty